SELAMAT BERPUASA UNTUK SELURUH UMAT ISLAM KHUSUS NYA KEPADA WARGA HPA

Tingkatan Puasa

Menurut Imam Ghazali, puasa (dari mata kaca tasawuf) terbahagi kepada tiga tingkatan iaitu;

Shaum al-Umum (puasa orang kebanyakkan)

Sekadar menahan perut daripada lapar dan dahaga serta anggota sulit daripada syahwat.

Shaum al-Khusus (puasa khusus)

Ini merupakan puasa orang-orang soleh iaitu menahan anggota badan daripada melakukan maksiat dengan enam perkara berikut;
  • menjaga mata daripada melihat sesuatu yang buruk menurut kaca mata agama
  • menjaga lisan daripada berdusta, memfitnah dan mengucapkan perkataan-perkataan keji
  • menjaga telinga daripada mendengar segala sesuatu yang haram untuk didengar
  • menjaga seluruh anggota tubuh daripada perbuatan-perbuatan negatif
  • menjaga agar tidak makan berlebihan saat berbuka
  • menjaga hari agar berada antara khauf (takut) dan raja' (berharap) dan sedar bahawa Allah swt berhak menerima atau menolak ibadah pausa kita.

Shaum Khusus al-Khusus (puasa golongan yang khusus daripada khusus)

Puasa ini merupakan puasa tiga golongan iaitu;
  • para nabi
  • Al-Siddiqun (orang yang jujur)
  • Al-muqarrabin (orang-orang yang dekat dengan Allah
Puasa golongan ini menduduki tingkatan yang tertinggi yang mana puasa mereka mencakupi puasa hati daripada sesuatu yang hina dan daripada urusan duniawi dan hanya mengharapkan bekal ukhrawi.

0 Responses